ساعت دیواری ( غلامعلی ازغدی خراسانی ) 3330412303#

درباره محصول
ساخت انواع ابزار دقيق و سنسورهاي اندازه گيري جابجايي.كرنش.تنش.فشار.نيرو.زاويه.انحراف.تراكم و ....