در دروازه ملل ثبت نام کنید

کسب و کار خود را جهانی کنید ، دروازه ملل توسط گروهی از متخصصین تجارت بین المللی به منظور کمک به توسعه پایدار کسب و کار فعالان اقتصادی ایرانی در بازارهای جهانی فراهم گردیده است هم اکنون آغاز کنید...

از تولید کنندگان ، تامین کنندگان جهت معرفی محصولات خود در عرصه صنعت ایران دعوت میشود تا در یک شبکه مشترک اطلاع رسانی صنایع با هدف ایجاد مرکز بازاریابی فراساختاری مشارکت نمایند