مفاخر صنعت ایران
سید محسن آزمایش شرکت : آزمایش
زاده : 1304
درگذشت : 1371
برادران خیامی شرکت : ایران ناسیونال
زاده : سید احمد خیامی ۱۳۰۳ تا ۱۳۷۹ سید محمود خیامی ۱۳۰۸ تا کنون
محسن خلیلی شرکت : بوتان
زاده : ۵ تیر ۱۳۰۸
درگذشت :
برادران عمید حضور شرکت : کفش بلا
زاده : 1327
درگذشت : 1381
محمود خلیلی شرکت : شرکت بوتان
زاده : 1284
درگذشت : 1353
محمدتقی برخوردار شرکت : شرکت پارس الکتریک ،قوه پارس ،پارس توشیبا ، شرکت پوشش ،لامپ پارس
زاده : 1303
درگذشت : 1390
برادران رستگار شرکت : موسسان اکتشاف و معادن
زاده : 1286
درگذشت : 1378
حاج محمد حسن امین الضرب شرکت : اولین سرمایه گذار صنعتی ایران
زاده : 1214
درگذشت : 1277
حاج حسین آقا ملک شرکت : ملاک
زاده : 1250
درگذشت : 1351
حاج معین التجار بوشهری شرکت : تجارت
زاده : 1238
درگذشت : 1312
محمد رحیم متقی ایروانی شرکت : کفش ملی
زاده : ۱۲۹۹
درگذشت : ۱۳۸۴
خاندان خسروشاهی شرکت : گروه صنعتی مینو سهامی تولید دارو، تیدی، تولی پرس( تولید مواد شوینده ) ، کیوان ( به تولید انواع بیسکویت و...) ، پخش البرز، پایور، پایه گذار، تکنو صنایع، شرکت سهامی سویران، شرکت سهامی سایانمید
زاده : 1280