غلامعلی ازغدی خراسانی
درباره شرکت

id : 25723
نام : غلامعلی ازغدی خراسانی
پروانه بهره برداری : 4111
تلفن کارخانه : 7911761
تلفن دفتر مرکزی : 7911761
آدرس کارخانه : نارمك 46 متری شرقی بین مهرومدائن پلاك 51
آدرس دفتر مرکزی : نارمك 46 متری شرقی بین مهرومدائن پلاك 51

ساعت دیواری

غلامعلی ازغدی خراسانی

360 : تن

اجزاء ساعت

غلامعلی ازغدی خراسانی

180 : تن