عایق حرارتی ( تعاونی تولیدی پشم سرباره ایران - شركت ) 2699512307#

مشخصات محصول

750 : دستگاه

درباره محصول
بلو? ديواري(2695612315)، بلو? سقفي (2695612316)