تعاونی تولیدی پشم سرباره ایران - شركت
درباره شرکت

id : 7837
نام : تعاونی تولیدی پشم سرباره ایران - شركت
پروانه بهره برداری : 15266
تلفن کارخانه : 13355373481-1
تلفن دفتر مرکزی : 9131185251
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی سه راهی مباركه خ 7 فاز 2 پ6/1
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

عایق حرارتی

تعاونی تولیدی پشم سرباره ایران - شركت

750 : دستگاه