مخلوط كن برقی خانگی ( صنایع الكتریكی ناسیونال ایران ) 2930512353#

درباره محصول
انواع كابل وسيم برق عايق بندي شده