صنایع الكتریكی ناسیونال ایران
درباره شرکت

id : 5752
نام : صنایع الكتریكی ناسیونال ایران
پروانه بهره برداری : 23244
تلفن کارخانه : 3133813334
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ابتدای خیابان 42 ناسیونال و در ضلع جنوبی خیابان مذكور
آدرس دفتر مرکزی : تهران بلوار آفریقا خیاان گلدان پلاك 8

پلوپز برقی

صنایع الكتریكی ناسیونال ایران

300 : تن

فر خوراك پزی برقی خانگی

صنایع الكتریكی ناسیونال ایران

300 : تن

آسیاب برقی خانگی

صنایع الكتریكی ناسیونال ایران

750 : تن

مخلوط كن برقی خانگی

صنایع الكتریكی ناسیونال ایران

150 : تن

آب میوه گیری برقی خانگی

صنایع الكتریكی ناسیونال ایران

750 : تن

چرخ گوشت برقی خانگی

صنایع الكتریكی ناسیونال ایران

750 : تن

چای ساز برقی

صنایع الكتریكی ناسیونال ایران

150 : تن

پنكه خانگی پایه دار

صنایع الكتریكی ناسیونال ایران

100 : تن

جاروبرقی خشك

صنایع الكتریكی ناسیونال ایران

300 : تن

تلفن معمولی

صنایع الكتریكی ناسیونال ایران

700 : تن