ایزو بلانکت عایق پتویی ( پشم سنگ ويلا ) 3311513436#

مشخصات محصول

- : – عایق های لحافی با یک طرف تور سیمی ،– عایق های لحافی با دو طرف تور سیمی،– عایق های لحافی با فویل آلومینیم و یک طرف تور سیمی

درباره محصول