پشم سنگ ويلا
درباره شرکت

id : 1762
نام : پشم سنگ ويلا
تلفن : 31-42290217
فکس : 31-42290227
آدرس : ويلا شهر شهرك صنعتي منتظريه خ 103 جنب فرعي دوم پ 6

فنوفلت

پشم سنگ ويلا

- : فنوفلت (عایق لحافی رزین دار بدون روکش)،فنوفلت (عایق لحافی رزین دار) با یک طرف کاغذ کرافت

ایزو بلانکت عایق پتویی

پشم سنگ ويلا

- : – عایق های لحافی با یک طرف تور سیمی ،– عایق های لحافی با دو طرف تور سیمی،– عایق های لحافی با فویل آلومینیم و یک طرف تور سیمی

عایق پشم سنگ ایزوترم

پشم سنگ ويلا

- : پشم فله ایزو ترم فاقد شکل هندسی مشخص