پودر خامه ای كننده لبنی و غیر لبنی ( تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی ) 1549412663#

درباره محصول
و سالاد زيتون شامل زيتون وانواع چاشني مخلوط با روغن زيتون