تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی
درباره شرکت

id : 44551
نام : تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی
پروانه بهره برداری : 151111
تلفن کارخانه : 2334583766
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز توسعه بلوار تلاش نبش تلاش3قطعه33و32
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی ایوانكی - فاز دوم - تلاش سوم - پلاك 29

قند حبه

تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی

5 : دستگاه

نبات

تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی

2000 : تن

پودر خامه ای كننده لبنی و غیر لبنی

تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی

3000 : تن

چای سیاه كیسه ای

تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی

2000 : تن

چای سبز كیسه ای

تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی

500 : تن

چشم بند خواب

تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی

250 : تن

ملحفه و روبالشی از منسوج بی بافت

تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی

1500 : تن

جوراب

تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی

1000 : تن

ساخت سایر محصولات چوبی طبقه بندی نشده در جای دیگر

تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی

1000 : تن

دستمال مرطوب

تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی

1500 : تن

دستمال كاغذی جیبی

تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی

250 : تن

دستمال سفره كاغذی

تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی

1200 : تن

پاكت زباله هواپیما

تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی

45000 : تن

لوازم پلاستیكی غذاخوری به جز ظروف و لیوان

تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی

42000 : تخته

خودكار معمولی

تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی

21000 : تن

شانه پلاستیكی مو

تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی

1700 : تن

بسته بندی قند و شكر

تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی

1700 : تن

بسته بندی چاشنی و ادویه

تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی

3000 : تن

بسته بندی قهوه و فرآورده بر پایه قهوه

تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی

14000 : تن

بسته بندی نشاسته

تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی

2000 : تن

بسته بندی كاكائو و فرآورده بر پایه كاكائو

تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی

2000 : تن

بسته بندی دم نوش گیاهی و میوه ای

تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی

2000 : تن

بسته بندی ظروف و لوازم پذیرایی یكبار مصرف

تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی

1100 : تن