سپهر ذوب صفاهان
درباره شرکت

id : 4222
نام : سپهر ذوب صفاهان
پروانه بهره برداری : 711/17513
تلفن کارخانه : 3145488852
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز اول خیابان یكم واحد اول
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی كمشچه

ریخته گری چدن

سپهر ذوب صفاهان

10000000 : لیتر