ریخته گری چدن ( سپهر ذوب صفاهان ) 2731312310#

مشخصات محصول

10000000 : لیتر

درباره محصول
ميكسرهوشمند سوخت خودرومونتاژ