قطران شیمی تجهیز
درباره شرکت

id : 44813
نام : قطران شیمی تجهیز
پروانه بهره برداری : 52921
تلفن کارخانه : 2334583822
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز توسعه كوشش3
آدرس دفتر مرکزی : خ فرصت شیرازی بین خ جمالزاده شمالی و ولعصر پ 96 طبقه اول

تابلوی برق آموزشی

قطران شیمی تجهیز

1000 : تن

مجموعه آموزشی مكانیك

قطران شیمی تجهیز

1300 : تن

مجموعه آموزشی فیزیك

قطران شیمی تجهیز

1300 : تن

مجموعه آموزشی شیمی

قطران شیمی تجهیز

20 : تن