کلکتـور برنجی ( مس آلیاژ ) 2919512478#

مشخصات محصول

- : انواع نوع کلکتور سایز ورودی سایز خروجی 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 1/2" 3/4" 1" کلکتور ساده کلکتور پله ای

درباره محصول