دستگاه فتال داپلر ( تسنیم بهبود آرمان ) 3311512469#

مشخصات محصول

- : دستگاه فتال داپلر (سونیکید) قابل حمل مدل SonoTrax

درباره محصول