استکر دستی ( تسهیل ماشین صنعت ) 2915412366#

مشخصات محصول

- : استکر دستی مدل PF4150A با ظرفیت 400 کیلوگرم

درباره محصول