مواد غذائی وصنعتی سپاهان قطره - شركت
درباره شرکت

id : 5984
نام : مواد غذائی وصنعتی سپاهان قطره - شركت
پروانه بهره برداری : 3137
تلفن کارخانه : 3125643161
تلفن دفتر مرکزی : 3125643161
آدرس کارخانه : اصفهان كیلومتر31ج تهران بعد از پلیس راه جنب پل هوایی
آدرس دفتر مرکزی : اصفهان كیلومتر31ج تهران بعد از پلیس راه

نكتارمیوه جات

مواد غذائی وصنعتی سپاهان قطره - شركت

770 : تن

بستنی یخی

مواد غذائی وصنعتی سپاهان قطره - شركت

150 : دستگاه

ابمیوه ازكنسانتره

مواد غذائی وصنعتی سپاهان قطره - شركت

96000 : عدد

نوشابه های غیرالكلی

مواد غذائی وصنعتی سپاهان قطره - شركت

24000 : عدد