نیتکو
درباره شرکت

id : 969
نام : نیتکو
تلفن : 8 الی 46896357 ( 021)
فکس : 46896359 (021)
آدرس : تهران ، شهر قدس (قلعه حسن خان)، انتهای خیابان چمن، خیابان گلبرگ جنوبی، نبش خیابان صنعتگران، پلاک 2

توربین

نیتکو

- : انواع