توربین ماشین خاورمیانه
درباره شرکت

id : 967
نام : توربین ماشین خاورمیانه
تلفن : +98(21)88361331
فکس : +98(21)66284013
آدرس : سعادت آباد ، بلوار دریا ، خیابان رامشه ، خیابان توحید 5غربی ، پلاک 11

توربین

توربین ماشین خاورمیانه

- : انواع گازی و بخار

بازسازی و نوسازی توربین

توربین ماشین خاورمیانه

50 : تن

توربین بخار آب با قدرت حداكثر 40 مگا وات

توربین ماشین خاورمیانه

50 : تن