سهند سیكلت سپاهان
درباره شرکت

id : 5694
نام : سهند سیكلت سپاهان
پروانه بهره برداری : 8964
تلفن کارخانه : 3135643619
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : انتهای خیابان بوعلی پلاك547
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی مورچه خورت فاز سه انتهای خ بوعلی پ 547

موتور سیكلت اسكوتر چهار زمانه

سهند سیكلت سپاهان

700000 : مترمربع

موتور سیكلت برقی غیر از اسكوتر

سهند سیكلت سپاهان

10 : عدد

دوچرخه كوهستانی

سهند سیكلت سپاهان

1000000 : مترمربع

دوچرخه كودكان

سهند سیكلت سپاهان

1000000 : مترمربع

دوچرخه برقی پدالی

سهند سیكلت سپاهان

800000 : مترمربع