روئین تن-ابراهیم
درباره شرکت

id : 5626
نام : روئین تن-ابراهیم
پروانه بهره برداری : 6512
تلفن کارخانه : 3125271115
تلفن دفتر مرکزی : 3125271115
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی مورچه خورت فاز 3 خ 8
آدرس دفتر مرکزی : شاهین شهر خ حافظ شمالی فرعی 13شرقی پ 72

ترانسفورماتور

روئین تن-ابراهیم

300 : تن