شیمی تکس آریا
درباره شرکت

id : 927
نام : شیمی تکس آریا
تلفن : -021 8-88206137
فکس : 88671511-021
آدرس : تهران ، بزرگراه آفریقا ، چهارراه جهان کودک ، خیابان پدیدار ، پلاک 22

متیل اتیل کتون

شیمی تکس آریا

- : متیل اتیل کتون