پروفیل پایا اصفهان- شركت
درباره شرکت

id : 5443
نام : پروفیل پایا اصفهان- شركت
پروانه بهره برداری : 8126
تلفن کارخانه : 13125642811-11
تلفن دفتر مرکزی : 6214591-4
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی مورچه خورت خ اصلی1فاز3 پ149
آدرس دفتر مرکزی : هتل پل مجتمع كوثر فاز2 ط 2 واحد 437

پروفیل فولادی

پروفیل پایا اصفهان- شركت

1000 : تن

برشكاری فلزات

پروفیل پایا اصفهان- شركت

3000 : تن

چهارچوب فلزی

پروفیل پایا اصفهان- شركت

3000 : تن

لوله های فولادی وآهنی درزدار سیاه

پروفیل پایا اصفهان- شركت

7200 : تن