آهنگری كاوه ایرانیان سپاهان
درباره شرکت

id : 5386
نام : آهنگری كاوه ایرانیان سپاهان
پروانه بهره برداری : 12849
تلفن کارخانه : 3134322239
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان كارآفرینان 14 پلاك 18
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی شمال اصفهان خ كارافین 14 پ 18

خدمات ساخت قطعات از جنس فولاد به روش فورج

آهنگری كاوه ایرانیان سپاهان

38000 : عدد

خدمات ساخت قطعات از جنس آلومینیوم و آلیاژهای آن به روش فورج

آهنگری كاوه ایرانیان سپاهان

30 : دستگاه

خدمات ساخت تراشكاری فلزات

آهنگری كاوه ایرانیان سپاهان

700 : تن