نورافروز كیهان سپاهان
درباره شرکت

id : 5198
نام : نورافروز كیهان سپاهان
پروانه بهره برداری : 711/2436
تلفن کارخانه : 9123366518
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : پلاك 44
آدرس دفتر مرکزی : شهرك برق و الكترونیك خمینی شهر پلاك 44

لامپ كم مصرف

نورافروز كیهان سپاهان

600 : تن

لامپ LED

نورافروز كیهان سپاهان

600 : تن