پایاهیدرولیك جم
درباره شرکت

id : 4931
نام : پایاهیدرولیك جم
پروانه بهره برداری : 36512
تلفن کارخانه : 3133932233
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : میدان فناوری جنب ساختمان شیخ بهایی پلاك513A
آدرس دفتر مرکزی : شهرك علمی و تحقیقاتی دانشگاه صنعتی، جنب ساختمان شیخ بهایی، پلاك a513

پمپ هیدرولیك پره ای

پایاهیدرولیك جم

5000 : تن

شیرآلات هیدرولیك

پایاهیدرولیك جم

15000 : تن

شیرآلات ایمنی

پایاهیدرولیك جم

5000 : تن

شیرآلات یك طرفه

پایاهیدرولیك جم

5000 : تن

عملگر الكتریكی به جز عملگر شیرآلات

پایاهیدرولیك جم

60000 : تن

تجهیزات آموزش پرواز

پایاهیدرولیك جم

3000 : تن