حسن فدایی تهرانی
درباره شرکت

id : 4688
نام : حسن فدایی تهرانی
پروانه بهره برداری : 711/81982
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خ 4 اصلی فاز 1 جنب ترانس برق
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی تیران پلاك 51

اسكلت فولادی سوله

حسن فدایی تهرانی

1000 : تن

جرثقیل دروازه ای

حسن فدایی تهرانی

50000 : متر مربع

مرزبند زمین های كشاورزی

حسن فدایی تهرانی

5000 : تن