تولیدی یاس 55-شركت
درباره شرکت

id : 4676
نام : تولیدی یاس 55-شركت
پروانه بهره برداری : 711/5161
تلفن کارخانه : 3123712122
تلفن دفتر مرکزی : 3123712122
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی تیران خ 1 جنب ترانس برق
آدرس دفتر مرکزی : درچه خ نواب صفوی ك فردوسی ك فیض 1

داروی نظافت پودرموبر

تولیدی یاس 55-شركت

1000000 : عدد