ماشین سازی پارس
درباره شرکت

id : 823
نام : ماشین سازی پارس
تلفن : 37227520(025)
فکس : 37227520(025)
آدرس : قم - میدان ولیعصر(عج)- 25 متری جام جم (خیابان ششم)- بعد از فلکه- سمت چپ- درب سوم- ماشین سازی پارس

CNC چوب

ماشین سازی پارس

- : انواع

مخازن تحت فشار

ماشین سازی پارس

5000 : تن

مخازن ذخیره سوخت

ماشین سازی پارس

900 : تن

اسكلت فلزی

ماشین سازی پارس

20000 : تن

پرس خمكاری

ماشین سازی پارس

80000 : تن

تجهیزات موردمصرف پالایشگاهی

ماشین سازی پارس

2000 : كیلوگرم

اسكلت های فلزی وسوله محصولات فلزی ساختمانی

ماشین سازی پارس

100 : كیلوگرم

مخازن تحت فشار

ماشین سازی پارس

_ : عدد

مخازن ذخیره سوخت

ماشین سازی پارس

_ : عدد

پلهاودكل هاو برجهای فلزی

ماشین سازی پارس

_ : عدد