سلیم آب نقش جهان-شركت
درباره شرکت

id : 4231
نام : سلیم آب نقش جهان-شركت
پروانه بهره برداری : 711/58911
تلفن کارخانه : 9131143479
تلفن دفتر مرکزی : 9133351885
آدرس کارخانه : 1251م شمال میدان تالكسیرانی به سمت دولت آباد عمق251م
آدرس دفتر مرکزی : خ سیمین م تقاطع اول نبش كویارغوان1

دستگاههای تصفیه اب وفاضلاب

سلیم آب نقش جهان-شركت

132 : تن