ستار - سیدامیر وفاضلی نژاد-سیدباقر
درباره شرکت

id : 4225
نام : ستار - سیدامیر وفاضلی نژاد-سیدباقر
پروانه بهره برداری : 711/2616
تلفن کارخانه : 3125836538
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : اصفهان ابتداج دولت آبادك مالك اشتربهار2ش 4
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

محصولات لاستیكی تمام شدهfinished - rubber

ستار - سیدامیر وفاضلی نژاد-سیدباقر

270 : تن