حمیدرضا افسرده ورتونی
درباره شرکت

id : 4127
نام : حمیدرضا افسرده ورتونی
پروانه بهره برداری : 448
تلفن کارخانه : 3195121411
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز 3- خیابان حافظ غربی 5- نبش فرعی 2-ساختمان خجسته
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی كمشچه فاز 3

دستگاه واكس زن كفش

حمیدرضا افسرده ورتونی

500 : عدد

آسیاب برقی خانگی

حمیدرضا افسرده ورتونی

100 : دستگاه

مخلوط كن برقی خانگی

حمیدرضا افسرده ورتونی

5000 : عدد

همزن برقی خانگی

حمیدرضا افسرده ورتونی

5630 : تن

خردكن برقی خانگی

حمیدرضا افسرده ورتونی

10 : تن

غذاساز چندكاره

حمیدرضا افسرده ورتونی

20 : تن

بخاری برقی خانگی

حمیدرضا افسرده ورتونی

75 : دستگاه

بخاری برقی فن دار خانگی

حمیدرضا افسرده ورتونی

300 : عدد

جاروبرقی خشك و تر

حمیدرضا افسرده ورتونی

20 : دستگاه

جاروبرقی خشك

حمیدرضا افسرده ورتونی

200 : دستگاه

موتور برقی AC تك فاز القایی

حمیدرضا افسرده ورتونی

300 : دستگاه

بخور تنفسی كمپرسوری

حمیدرضا افسرده ورتونی

5 : دستگاه