گیلان پلاست
درباره شرکت

id : 777
نام : گیلان پلاست
تلفن : ۳۲۲۳۴۵۳۵(۰۲۶)
فکس : ۳۲۲۲۴۹۲۲-۰۲۶
آدرس : البرز- کرج – خیابان برغان – نبش حافظ – گیلان پلاست

کیسه زباله رولی

گیلان پلاست

- : انواع

نی آشامیدنی

گیلان پلاست

- : انواع

دستکش یک بار مصرف

گیلان پلاست

- : انواع

محافظ غذا

گیلان پلاست

- : انواع