یزدسرنگ سهامی خاص
درباره شرکت

id : 73938
نام : یزدسرنگ سهامی خاص
پروانه بهره برداری : 61196
تلفن کارخانه : 7272251-7272541
تلفن دفتر مرکزی : 2142347-2142375
آدرس کارخانه : یزدشهرك صنعتی 24متری یازدهم ت:7272881
آدرس دفتر مرکزی : تهران خ ولیعصرمقابل پارك ملت نبش خ سایه پ1طبقه8واحدشماره5

سرنگ

یزدسرنگ سهامی خاص

_ : عدد