یزد منجمد
درباره شرکت

id : 73928
نام : یزد منجمد
پروانه بهره برداری : 12816
تلفن کارخانه : 3536236646
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : میدان امام علی- ابتدای بلوار كوثر
آدرس دفتر مرکزی : یزد- میدان امام علی (ع)

دستگاه آب سردكن ساده

یزد منجمد

_ : عدد

سردخانه متحرك

یزد منجمد

_ : عدد

یخچال ویترینی (افقی)

یزد منجمد

_ : عدد

یخچال ویترینی (عمودی)

یزد منجمد

_ : عدد