آویژه پالایش البرز
درباره شرکت

id : 4114
نام : آویژه پالایش البرز
پروانه بهره برداری : 5781
تلفن کارخانه : 3195126211
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان نشاط پلاك 33
آدرس دفتر مرکزی : منطقه صنعتی دولت آباد - خیابان شمس تبریزی - خییابان زاینده رود - پلاك 45

تجهیزات تصفیه فاضلاب به روش فیزیكی

آویژه پالایش البرز

1500 : هزار لیتر

تجهیزات تصفیه فاضلاب به روش شیمیایی

آویژه پالایش البرز

27000 : تن

تجهیزات تصفیه فاضلاب به روش بیولوژیكی

آویژه پالایش البرز

300 : تن

دستگاه آب شیرین كن صنعتی غشایی

آویژه پالایش البرز

450 : تن