اسماعیل بیژنی
درباره شرکت

id : 3935
نام : اسماعیل بیژنی
پروانه بهره برداری : 8794
تلفن کارخانه : 3132655313
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز دوم خیابان حافظ 4 پلاك 313
آدرس دفتر مرکزی : خ مشتاق دوم مجموعه مسكونی فراز مجتمع اوا واحد 3

پوآر بینی (فین گیر) لاستیكی

اسماعیل بیژنی

400 : تن

آسم یار

اسماعیل بیژنی

2000 : تن

لگن زیر بیمار

اسماعیل بیژنی

2000 : تن