الكترو كویر
درباره شرکت

id : 72641
نام : الكترو كویر
پروانه بهره برداری : 125/22437
تلفن کارخانه : 3517272974
تلفن دفتر مرکزی : 35188783156
آدرس کارخانه : بلوار كاج ، 24متری اول ، سمت چپ
آدرس دفتر مرکزی : خیابان میرداماد- نبش بزرگراه مدرسی- ساختمان كویر شماره 374

خم كاری ورق

الكترو كویر

_ : عدد

تابلو برق فشارمتوسط

الكترو كویر

_ : عدد