مدرن كاغذ صنعت سبز
درباره شرکت

id : 71631
نام : مدرن كاغذ صنعت سبز
پروانه بهره برداری : 11716
تلفن کارخانه : 3532721193
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار گلدیس كاشی - بعد از میدان اولین خیابان سمت راست
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی نیكو- بلوار كاشی گلدیس- روبروی شركت كاغذكار الماس سبز

فلوتینگ از كاغذ باطله

مدرن كاغذ صنعت سبز

_ : عدد

كاغذ و مقوای كرافت لاینر قهوه ای

مدرن كاغذ صنعت سبز

_ : عدد