فلزكار همدان
درباره شرکت

id : 71982
نام : فلزكار همدان
پروانه بهره برداری : 3515
تلفن کارخانه : 8132654166
تلفن دفتر مرکزی : 212654166
آدرس کارخانه : بلوار بهشت ، چهار راه بابك كوچه صنعتگران
آدرس دفتر مرکزی : بلوار نواب - ایستگاه مترو - برج گردون - واحد 615 جنوبی

سم پاش موتوری

فلزكار همدان

_ : عدد