مقوا گستران افق قشم
درباره شرکت

id : 68911
نام : مقوا گستران افق قشم
پروانه بهره برداری : 14688
تلفن کارخانه : 917913231
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : NULL
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی طولا –خیابان خیام – تقاطع هفتم – پلاك 412

كاغذ و مقوای كرافت لاینر قهوه ای

مقوا گستران افق قشم

_ : عدد