آب و برق و تاسیسات قشم
درباره شرکت

id : 68813
نام : آب و برق و تاسیسات قشم
پروانه بهره برداری : 27523
تلفن کارخانه : 7635241881
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : قشم
آدرس دفتر مرکزی : قشم - شركت آب و برق و تاسیسات قشم - سایت آب شیرینكن