ریسندگی بایر كاشان-شركت
درباره شرکت

id : 3485
نام : ریسندگی بایر كاشان-شركت
پروانه بهره برداری : 7993
تلفن کارخانه : 13622759841-41
تلفن دفتر مرکزی : 3614445653
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی آران وبیدگل بلوار شماره 2 پ 218
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

نخ نیمه فاستونی سمی ورستد

ریسندگی بایر كاشان-شركت

1350 : تن

تاپس اكریلیك

ریسندگی بایر كاشان-شركت

6700 : تن