نظام زاده - محمدحسن و حسین
درباره شرکت

id : 3239
نام : نظام زاده - محمدحسن و حسین
پروانه بهره برداری : 11812
تلفن کارخانه : 3126622731
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : كوهپایه اژیه بلوار بسیج روبروی حوزه مقاومت بسیج الزهرا1
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

پمپ اب توربینی

نظام زاده - محمدحسن و حسین

20000 : دستگاه