صنایع هوافضای فرناس
درباره شرکت

id : 65561
نام : صنایع هوافضای فرناس
پروانه بهره برداری : 88938/1319719
تلفن کارخانه : 11525782573-4
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی نكاء
آدرس دفتر مرکزی : ساری بلوار خزر كوی حزب اله كوچه گلها ساختمان رضوان واحد

قطعات هلی كوپتر

صنایع هوافضای فرناس

_ : عدد

قطعات هواپیما

صنایع هوافضای فرناس

_ : عدد

قطعات ماشین الات كشاورزی

صنایع هوافضای فرناس

_ : عدد