منصور، مجنبی ، مسعود ، مهرداد، منیرعزیز خانی طالخونچه و جواهر مرادی طالخونچه
درباره شرکت

id : 3112
نام : منصور، مجنبی ، مسعود ، مهرداد، منیرعزیز خانی طالخونچه و جواهر مرادی طالخونچه
پروانه بهره برداری : 48574
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : اصفهان - جاده نائین-بعد از سه راهی فرودگاه،روبروی پایانه شرق- اراضی حسن آباد قهاب
آدرس دفتر مرکزی : بعد از سه راه فرودگاه اراضی حسن آباد

شن و ماسه دانه بندی شده

منصور، مجنبی ، مسعود ، مهرداد، منیرعزیز خانی طالخونچه و جواهر مرادی طالخونچه

50000 : دستگاه