معدنی معین فولاد افزا
درباره شرکت

id : 3182
نام : معدنی معین فولاد افزا
پروانه بهره برداری : 48731
تلفن کارخانه : 3136259133
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : 13كیلومتری جنوبشرقی منبع آب روستای اسفه،امتداد جاده منتهی به گردنه شادیان،عمق 2/3 كیلومترجنوبشرق جاد
آدرس دفتر مرکزی : خ محتشم كاشانی ك مسجد جعفریه س توحید

دولومیت دانه بندی شده

معدنی معین فولاد افزا

1500 : تن