محمدرضا پیرعلی
درباره شرکت

id : 3111
نام : محمدرضا پیرعلی
پروانه بهره برداری : 7818
تلفن کارخانه : 3158185513
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : 2215كیلومتری شمال جاده اصفهان – نائین،امتداد جاده به سمت ورتون و در عمق 911 متری غرب جاده پیش گفت
آدرس دفتر مرکزی : خ جابر انصاری خ 5 اذر كوی بهاران جنب نانوایی بن بست شقایق سمت راست طبقه اول